Privacy Statement 2018 | Casu Media
3960
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3960,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

PRIVACY STATEMENT

Uw Privacy

Casu Media is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Casu Media persoonsgegevens verwerkt van klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Casu Media zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Casu Media, Schipholweg 103, 2316 XC Leiden.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Casu Media uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Casu Media persoonsgegevens van u:

 

 • Wanneer u producten en/of diensten van Casu Media afneemt. Dit kan via ons kantoor, onze (mobiele) websites, inclusief de Casu Media apps;
 • Wanneer u contact heeft met Casu Media. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Casu Media, bijvoorbeeld voor het maken van een account, uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Casu Media rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).
 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als u onze producten & diensten afneemt, ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief of de sollicitatieprocedure loopt.
 • Bij contract beëindiging, nieuwsbrief uitschrijving of einde van sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens binnen 24 maanden verwijderd.
 • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

Voor het afhandelen van uw vragen, door Casu Media of door derden die bij de afhandeling betrokken zijn.

 

Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheids- of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.

 

Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

 

Door Casu Media en de volgende services

 • Hosting: Interned Services, Casu Media Managed Server
 • Marketing: MailChimp.com

 

Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

E-mail

Casu Media heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

 

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Casu Media indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Casu Media, onder vermelding van Afmelding, info@casumedia.com

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u door een e-mail te sturen aan ons via info@casumedia.com onder vermelding van Afmelding.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Casu Media laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

Casu Media gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Casu Media volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Casu Media zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Casu Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Casu Media (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Casu Media is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Casu Media via info@casumedia.com.

De Casu Media app’s

Casu Media biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy statement.

 

Casu Media kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Casu Media maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In het Cookie Statement leest u alles over het gebruik van cookies door Casu Media.

Websites van Casu Media en andere websites

Op de websites van Casu Media treft u een aantal links aan naar andere websites. Casu Media kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Casu Media, t.a.v. de Privacy Officer, Schipholweg 103, 2316 XC Leiden of e-mail: info@casumedia.com.

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Casu Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Casu Media een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Casu Media uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en/of nieuwsbrieven.

 

Leiden, 01 januari 2018

Overtuigd!

Laten we starten met de

interactive journey!